28.8.2014

28.08.2014 22:33

På grunn av at Ramona var syk var det Tom som stod for undervisningen i dag :-)